Języki programowania

Testowanie i debugowanie kodu w Pythonie - poradnik dla początkujących

Autor Adam Pawlak
Adam Pawlak19.09.20235 min.
Testowanie i debugowanie kodu w Pythonie - poradnik dla początkujących

Testowanie i debugowanie kodu to kluczowe elementy tworzenia wysokiej jakości oprogramowania w Pythonie. Choć często pomijane przez początkujących programistów, solidne podejście do testowania i debugowania pomoże uniknąć wielu frustracji na dalszych etapach rozwoju projektu. W tym poradniku przyjrzymy się najważniejszym technikom i narzędziom, które ułatwią testowanie i debugowanie kodu Python.

Podstawy testowania oprogramowania w Pythonie

Zanim zaczniemy pisać testy dla konkretnego projektu w Pythonie, warto zrozumieć ogólne podejście do testowania oprogramowania. Testowanie służy weryfikacji, czy kod działa zgodnie z wymaganiami i specyfikacją. Przeprowadza się je na różnych poziomach - od testów pojedynczych funkcji, przez testy integracji między modułami, aż po testy całego systemu. Dobrze napisane testy zapewniają nam pewność, że wprowadzone zmiany nie psują istniejącej funkcjonalności oraz pomagają wychwycić ewentualne błędy na wczesnym etapie.

Typy testów

Najpopularniejsze typy testów w Pythonie to: - testy jednostkowe - testują pojedyncze funkcje lub klasy - testy integracyjne - sprawdzają integrację między modułami - testy systemowe i akceptacyjne - weryfikują działanie całego systemu

Piramida testów

Testy na wyższych poziomach opierają się na testach z poziomów niższych. Dlatego zwykle zaczyna się od testów jednostkowych, aby mieć pewność poprawności poszczególnych elementów, a następnie dodaje testy bardziej złożone. Takie podejście nazywane jest piramidą testów.

Zasada DRY

Testy powinny być jak najbardziej zwięzłe i unikać powtarzania kodu (zasada DRY - Don't Repeat Yourself). Dużo powtarzającego się kodu utrudnia późniejsze modyfikacje i refaktoryzację.

Techniki debugowania kodu Python

Oprócz testowania ważna jest również umiejętność debugowania, czyli znajdowania i eliminowania błędów w kodzie Python. Do debugowania mamy dostępne różne techniki i narzędzia.

Użycie print() do debugowania

Najprostszą techniką jest dodawanie instrukcji print() do kodu, aby wyświetlić wartości zmiennych i prześledzić przepływ programu. Jest to podejście do debugowania od wewnątrz kodu.

Debugger CPython

Wbudowany debugger CPython pozwala na interaktywne debugowanie programu Python. Można ustawiać breakpointy, krokować po kodzie i obserwować stan programu. Jest to podejście od zewnątrz programu.

Debuggery zewnętrzne

Istnieją też zewnętrzne debuggery takie jak PDB, ipdb czy PTVSD, które oferują bardziej zaawansowane funkcje debugowania, np. możliwość edycji kodu w trakcie debugowania.

Testy jednostkowe w Pythonie

Testy jednostkowe są podstawą testowania oprogramowania w Pythonie. Pozwalają szczegółowo przetestować każdą funkcję i metodę. Do ich tworzenia służy wbudowana biblioteka unittest.

Biblioteka unittest

Biblioteka unittest dostarcza klasy TestCase, TestSuite, TextTestRunner umożliwiające odpowiednio tworzenie testów, ich grupowanie w zestawy oraz uruchamianie.

Tworzenie testów jednostkowych

Testy jednostkowe zwykle składają się z: - Przygotowania danych testowych - Wywołania testowanej funkcji - Sprawdzenia wyników z użyciem metod assert Dobrze napisany test testuje tylko jedną ścieżkę w kodzie.

Dobre praktyki pisania testów

Aby testy były przydatne, muszą być: - Niezależne - nie mogą zależeć od siebie - Powtarzalne - dają ten sam wynik przy ponownym uruchomieniu - Kompletne - muszą pokrywać wszystkie ważne ścieżki kodu Dobre testy są też czytelne i łatwe do utrzymania.

Testowanie integracyjne i systemowe

Testowanie i debugowanie kodu w Pythonie - poradnik dla początkujących

Oprócz testów jednostkowych bardzo ważne są również testy integracyjne, sprawdzające współdziałanie różnych modułów oraz testy systemowe całości systemu.

Testy integracyjne w Pythonie

Testy integracyjne sprawdzają integrację między modułami. Dzięki nim można wykryć błędy wynikające z niezgodności interfejsów.

Narzędzia do testów systemowych

Do testów systemowych służą narzędzia selenium, pytest czy robot framework, które automatyzują testowanie UI i całości systemu.

Testowanie interfejsu użytkownika

Testy UI sprawdzają renderowanie interfejsu, przepływ między ekranami i zachowanie aplikacji z perspektywy użytkownika.

Automatyzacja testów w Pythonie

Aby testy były naprawdę przydatne, warto zadbać o ich automatyzację. Pozwoli to zaoszczędzić czas i ułatwi regularne uruchamianie testów.

Tworzenie zestawów testów

Testy jednostkowe grupuje się w zestawy testów (test suite), aby łatwo uruchamiać je razem. Dobrym zwyczajem jest tworzenie osobnych zestawów dla poszczególnych modułów lub funkcjonalności.

Uruchamianie testów przy budowaniu

Możliwe jest dzięki bibliotece unittest. Testy można uruchamiać automatycznie przy każdym buildzie projektu przez system CI/CD.

Raportowanie wyników testów

Rezultaty testów są zbierane w raportach, co ułatwia analizę pokrycia kodu testami i śledzenie postępów.

Najczęstsze pułapki przy testowaniu

Choć pisanie dobrych testów w Pythonie nie jest trywialne, warto unikać kilku typowych pułapek, które mogą podważyć ich wartość.

Unikanie side effectów

Testy jednostkowe muszą być niezależne i powtarzalne, dlatego należy unikać side effectów, np. zapisu do bazy danych, które mogą zakłócić ich działanie.

Mockowanie zależności

Aby pozbyć się zależności w testach, używa się mocków biblioteki unittest.mock. Pozwalają one podmienić rzeczywiste obiekty ich atrapami.

Testowanie wyjątków

Bardzo ważne jest testowanie poprawnej obsługi wyjątków. Można to robić przez celowe wywoływanie wyjątków i sprawdzanie zachowania kodu.

Podsumowanie

Testowanie i debugowanie kodu Python to umiejętności kluczowe dla każdego programisty, który pragnie tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie. Biblioteka unittest, debugger CPython oraz zewnętrzne narzędzia dostarczają szerokiego wachlarza możliwości testowania i debugowania na różnych poziomach - od pojedynczych funkcji po całe systemy. Automatyzacja procesu testowania pozwala oszczędzić wiele czasu i zapewnia regularne uruchamianie testów. Umiejętne stosowanie omówionych w poradniku technik i narzędzi pomoże uniknąć wielu typowych pułapek i frustracji związanych z testowaniem i debugowaniem.

Najczęstsze pytania

Najlepiej zacząć od biblioteki unittest i napisać kilka prostych testów dla istniejących funkcji. Warto też zapoznać się z dobrymi praktykami pisania testów.

Dla kodu krytycznego pod względem bezpieczeństwa lub stabilności zaleca się pokrycie na poziomie 70-80%. Dla mniej krytycznego kodu wystarczy 60%.

Można użyć wbudowanego debugera CPython lub zewnętrznych narzędzi. Pozwalają one debugować kod bez modyfikacji i dodawania instrukcji print().

Można użyć narzędzia coverage.py, które analizuje kod źródłowy i raportuje procentowo pokrycie linii kodu przez testy.

Mocki pozwalają "podmienić" rzeczywiste obiekty ich atrapami. Można je tworzyć za pomocą biblioteki unittest.mock lub zewnętrznych bibliotek jak pytest-mock.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. React vs Angular vs Vue - który frontendowy framework wybrać w 2023 roku?
  2. Czy laptop gamingowy jest w porządku dla zastosowań sztucznej inteligencji?
  3. 1000 zł Jan Paweł II 1982 - Cena i informacje o srebrnej monecie
  4. Komentarz do zdjęcia - Słodkie i śmieszne komentarze dla dziewczyny
  5. Kartki z życzeniami na święta Bożego Narodzenia
Autor Adam Pawlak
Adam Pawlak

Cześć, jestem Adam, a witajcie na moim blogu o programowaniu! Tutaj znajdziesz wiele przydatnych informacji, porad i inspiracji związanych z fascynującym światem kodowania i rozwoju oprogramowania.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły