Języki programowania

Wprowadzenie do Spring Boot - szybki start w 30 minut

Autor Adam Pawlak
Adam Pawlak2 listopada 20235 min
Wprowadzenie do Spring Boot - szybki start w 30 minut

Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych w Javie stało się o wiele łatwiejsze dzięki frameworkowi Spring Boot. Pozwala on na szybkie tworzenie aplikacji gotowych do produkcji, bez konieczności ręcznej konfiguracji wielu elementów. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym aspektom pracy ze Spring Boot, aby w 30 minut stworzyć działającą aplikację internetową.

Podstawy Spring Boot

Instalacja i konfiguracja

Aby rozpocząć pracę ze Spring Boot, należy zainstalować środowisko uruchomieniowe Java oraz narzędzie build Maven lub Gradle. Spring Boot działa na Java 8 lub nowszej. Po zainstalowaniu JDK i narzędzi build, można utworzyć nowy projekt np. przez https://start.spring.io. Wygeneruje on automatycznie podstawową strukturę projektu z konfiguracją. Można też dodać zależności do bibliotek Spring Boot potrzebnych w projekcie. Dzięki temu oszczędzamy czas na ręcznej konfiguracji.

Struktura projektu Spring Boot

Typowy projekt Spring Boot zawiera klasę początkową z adnotacją @SpringBootApplication, kontrolery RESTowe, komponenty beans do injekcji zależności, konfigurację w plikach .properties oraz testy jednostkowe. Ważne elementy to też pliki zasobów aplikacji takie jak widoki, arkusze stylów, skrypty itp. Dzięki konwencjom nazewnictwa i automatycznej konfiguracji, Spring Boot samodzielnie skanuje klasy w poszukiwaniu komponentów aplikacji.

Zależności i zarządzanie pakietami

Spring Boot korzysta z Mavena lub Gradle do zarządzania zależnościami. Umożliwia to łatwe dodawanie bibliotek poprzez modyfikację pliku konfiguracji build. Narzędzia te integrują się z repozytoriami pakietów online dostarczając automatycznie potrzebne zależności. Zmniejsza to pracochłonność konfiguracji projektu.

Tworzenie aplikacji webowej

Kontrolery i ścieżki

Kontrolery REST w Spring Boot oznaczamy adnotacją @RestController. Mapują one żądania HTTP na metody kontrolerów za pomocą adnotacji @RequestMapping. Można definiować ścieżki, metody HTTP, konsumowane i produkowane typy danych. Kontrolery pobierają dane wejściowe i zwracają dane wyjściowe np. w formacie JSON.

Widoki i szablony

Do generowania widoków w Spring Boot stosujemy silniki szablonów takie jak Thymeleaf, FreeMarker czy Mustache. Pozwalają one na oddzielenie warstwy prezentacji od logiki aplikacji. Widoki są renderowane na podstawie modelu przekazanego z kontrolera. Można w nich używać tagów, fragmentów, layout'ów itp. ułatwiających tworzenie szablonów.

Obsługa błędów i wyjątków

Spring Boot pozwala na globalną obsługę błędów poprzez adnotację @ControllerAdvice. Można w niej zdefiniować metody obsługujące różne klasy wyjątków i zwracające odpowiednie kody HTTP wraz z treścią błędu. Ułatwia to centralne zarządzanie błędami bez rozpraszania logiki w kontrolerach.

Czytaj więcej: Jak zapobiegać wyciekom pamięci w Javie? Poradnik

Dostęp do danych

Konfiguracja bazy danych

Spring Boot automatyzuje konfigurację dostępu do baz danych poprzez plik application.properties, w którym definiujemy parametry połączenia, użytkownika, hasło itp. Sam oczywiście wybór bazy danych zależy od wymagań - najpopularniejsze to MySQL, Postgres czy H2.

Mapowanie obiektowo-relacyjne z JPA

Biblioteka JPA umożliwia mapowanie klas na tabelki bazy danych za pomocą adnotacji @Entity, @Table, @Id itp. Definiujemy encje odpowiadające tabelom, pola odpowiadające kolumnom i relacje między nimi. Za zapis i odczyt odpowiedzialne są repozytoria dziedziczące z JpaRepository.

Zapytania i transakcje

Repozytoria JPA pozwalają na tworzenie zapytań SQL poprzez metody takie jak findAll, findOne, count, delete itp. Można też pisać natywne zapytania SQL lub używać QueryDSL. Transakcje inicjujemy adnotacją @Transactional nad metodami serwisów, co gwarantuje atomowość i spójność operacji bazodanowych.

Testowanie aplikacji

Wprowadzenie do Spring Boot - szybki start w 30 minut

Testy jednostkowe

Testy jednostkowe weryfikują poprawność działania pojedynczych klas i metod, np. serwisów czy komponentów Spring Boot. Piszemy je używając JUnit i Mockito, aby podstawiać atrapы zależności. Pozwalają wykryć błędy na wczesnym etapie rozwoju aplikacji.

Testy integracyjne

Testy integracyjne sprawdzają współdziałanie różnych komponentów aplikacji, np. kontrolerów, serwisów, repozytoriów. Uruchamiamy w nich projekt Spring Boot w trybie testowym i wstrzykujemy mocki lub testową bazę danych. Pozwalają to na testowanie end-to-end przepływów w aplikacji.

Testowanie kontrolerów

Kontrolery testujemy pisząc testy integracyjne, które wysyłają żądania HTTP do endpointów REST i weryfikują poprawność odpowiedzi. Sprawdzamy statusy HTTP, wartości zwracane w body, nagłówki itp. Pozwala to potwierdzić, że kontrolery poprawnie obsługują żądania.

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie użytkowników

Spring Security udostępnia kompleksowe wsparcie dla uwierzytelniania i autoryzacji. Można zintegrować różne mechanizmy (LDAP, OAuth, OpenID Connect, BASIC auth itp.) lub użyć wbudowanej obsługi użytkowników w pamięci lub bazie danych. Pozwala to dodawać funkcje logowania zgodnie z wymaganiami.

Autoryzacja i role użytkowników

Po uwierzytelnieniu możemy autoryzować dostęp do zasobów w oparciu o role użytkowników. Definiujemy je w adnotacjach @Secured/@RolesAllowed nad metodami kontrolerów i serwisów. Preautoryzacja sprawdza dostęp przed wykonaniem metod. Zapewnia to bezpieczny dostęp zgodny z uprawnieniami.

Konfiguracja zabezpieczeń

Spring Security posiada rozbudowane opcje konfiguracyjne, np. ochronę przed atakami CSRF i XSS, ochronę przed clickjackingiem, filtry bezpieczeństwa, szyfrowanie haseł. Można też dodać własne filtry. Dzięki temu skutecznie chronimy aplikację webową przed zagrożeniami.

Wdrażanie aplikacji

Profile Spring Boot

Profile w Spring Boot pozwalają na uruchamianie aplikacji w różnych trybach, np. dev, test, prod. Aktywujemy wybrane profile poprzez właściwości aplikacji lub linię poleceń. Można dedykować konfiguracje i beansy dla konkretnych profili, co ułatwia wdrażanie w zależności od środowiska.

Docker i konteneryzacja

Aplikacje Spring Boot można łatwo spakować w kontener Docker, co ułatwia ich uruchamianie w izolowanym środowisku. Wystarczy zbudować obraz Dockera z aplikacją, który następnie można wdrożyć na dowolną platformę obsługującą konteneryzację np. Kubernetes.

Wdrażanie w chmurze

Chmura staje się coraz popularniejsza jako środowisko hostingu aplikacji Java. Spring Boot umożliwia wdrożenie w chmurze, np. na AWS, Azure czy Google Cloud. Można integrować usługi chmurowe jak bazy danych, kolejki czy storage bez zmian w kodzie aplikacji.

Najczęstsze pytania

Aby szybko stworzyć aplikację w Spring Boot, należy skorzystać z inicjalizatora projektu Spring Boot, który automatycznie skonfiguruje projekt. Następnie można dodać potrzebne zależności poprzez adnotacje lub plik pom.xml. Kolejnym krokiem jest stworzenie prostych kontrolerów REST obsługujących żądania HTTP i serwisów realizujących logikę biznesową. Na koniec warto dodać warstwę dostępu do danych z wykorzystaniem Spring Data JPA. Dzięki temu w kilka minut można mieć działającą aplikację backendową.

Aby zabezpieczyć aplikację Spring Boot, należy wykorzystać wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak Spring Security. Pozwala on na kontrolę dostępu na poziomie metod kontrolerów i zabezpieczenie endpointów. Można skonfigurować uwierzytelnianie za pomocą JWT lub OAuth2. Warto również włączyć ochronę przed atakami CSRF. Dobrą praktyką jest stosowanie szyfrowania haseł i ograniczenie dostępu do logów aplikacji.

Testowanie aplikacji Spring Boot najlepiej zacząć od testów jednostkowych kluczowych komponentów biznesowych z wykorzystaniem Mockito i AssertJ. Następnie można napisać testy integracyjne sprawdzające współpracę różnych komponentów aplikacji. Pomocne będą adnotacje @SpringBootTest, @WebMvcTest czy @DataJpaTest. Na koniec warto przetestować kontrolery REST za pomocą testów end-to-end, np. przy użyciu Rest Assured. Dobrze jest też dodać testy bezpieczeństwa sprawdzające zabezpieczenia aplikacji.

Istnieje wiele narzędzi ułatwiających pracę przy projektach Spring Boot. Spośród najpopularniejszych można wymienić Spring Initializr do szybkiej inicjalizacji projektu, Spring Tool Suite jako środowisko IDE, Postman i Swagger do testowania API, Maven lub Gradle do automatyzacji budowania i zarządzania zależnościami. Przydatne są też narzędzia do pracy z bazą danych, jak Flyway czy Liquibase. Duże ułatwienie stanowią także Actuator i Spring Boot DevTools.

W przypadku problemów lub pytań dotyczących pracy z Spring Boot dobrym źródłem informacji jest oficjalna dokumentacja frameworka. Można także szukać odpowiedzi na forach internetowych, takich jak StackOverflow. Pomocne mogą być również filmy i tutoriale na YouTube pokazujące konkretne rozwiązania. Warto śledzić blogi i serwisy poświęcone Spring Boot, gdzie często publikowane są przykłady użycia i wskazówki. Dobrym rozwiązaniem są też płatne kursy online lub książki o Spring Boot.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Testowanie i debugowanie kodu w Pythonie - poradnik dla początkujących
  2. Czy laptop gamingowy jest w porządku dla zastosowań sztucznej inteligencji?
  3. 1000 zł Jan Paweł II 1982 - Cena i informacje o srebrnej monecie
  4. Komentarz do zdjęcia - Słodkie i śmieszne komentarze dla dziewczyny
  5. Kartki z życzeniami na święta Bożego Narodzenia
Autor Adam Pawlak
Adam Pawlak

Cześć, jestem Adam, a witajcie na moim blogu o programowaniu! Tutaj znajdziesz wiele przydatnych informacji, porad i inspiracji związanych z fascynującym światem kodowania i rozwoju oprogramowania.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły